Организован је рад и у послеподневним часовима и викендом за кандидате који су у радном односу.

Школа организује преквалификације са било ког образовног профила у четверогодишњем року трајања и доквалификације (наставак школовања) без обзира која врста средњег образовања је започета или завршена у трогодишњем року трајања.

Упис на преквалификације и доквалификације је у току целе године и прати ритам сваког појединачног кандидата.

Кандидати имају могућност самосталне припреме за полагање испита разлике, као и припрему у школи која може бити групна или индивидуална.