Обзиром да је оснивач средње медицинске школе „Вива“, „Висока спортска и здравстне а школа“ која негује културу спорта на професионалном нивоу, ученици имају могућност тренирања, такмичења и укључивања у свет спорта.