Средња медицинска школа „Вива“ је настала као природан одговор изазову и потребама времена у ком живимо и као одговоран однос према друштву у коме су здравствени радници постали приоритет, а њихово образовање и квалитет истог задатак образовних институција.

Оснивач средње медицинске школе „Вива“ је „Висока спортска и здравствена школа“ препознатљива на тржишту образовања као једна од најстаријих и најквалитетнијих приватних
школа, кроз чије се студијске програме обједињују спорт и здравство као два најзначајнија елемента будућег здравог развоја друштва.

Логичан је след и идеја Скупштине власника да се оснује и средња медицинска школа која би квалитетно и у кораку са временом образовала кадар из медицинске струке и уједно омогућавала вертикалну проходност у Високу спортску и здравствену школу под истим кровом.

Истарживањем и анализом регионалног развоја је настао и дугорочни циљ средње медицинске школе „Вива“ који се огледа у измештању одељења и ван седишта школе у Београду, чиме би се овај вид образовања квалитетно приближио и другим општинама и регијама.

Провереност квалитета наставног кадра и руководећих структура, као и опремљеност кабинета и сарадња са готово свим значајним здравственим установама, гарантује висок ниво професионалности генерација које ће излазити из наше Школе.