СИГУРАН ПУТ У БУДУЋНОСТ

Оснивач Средње медицинске школе „Вива“ је Висока спортска и здравствена школа из Београда, која је више од 20 година лидер у високом образовању здравствених радника на студијским програмима Струковни физиотерапеут и Струковна медицинска сестра

ПРЕДНОСТИ ШКОЛОВАЊА У СРЕДЊОЈ МЕДИЦИНСКОЈ ШКОЛИ ВИВА:

  • Рад у малим групама
  • Могућност индивидуалног рада са наставницима
  • Пажљиво одабран и стручан наставни кадар
  • Савремен и добро опремљен учионички простор
  • Стручна пракса у највећим и најпознатијим здравственим установама
  • Директнa проходност на Високу спортску и здравствену школу
  • Могућност запошљавања
  • Могућност преквалификације и доквалификације
  • Упис током целе године